Lab Analyst – shiften

 • Location: PUURS
 • Type: Contracting
 • Job #19020

Word jij onze nieuwe ambassador? 

Jefferson Wells Life Sciences is gespecialiseerd in de ondersteuning van farma & biotech bedrijven in hun dagelijkse uitdagingen. Vandaar onze interesse in experts zoals jij om ons team te versterken.

Laten we samen kijken naar jouw eerste challenge bij ons!

Lab Analyst – Shiften

In deze rol ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren en rapporteren van analyses op inkomende materialen, in dit geval componenten.
Locatie: Puurs

Belangrijkste taken in jouw rol zijn:

Controles uitvoeren op inkomende componenten:

De gebruikte technieken zijn ondermeer (niet gelimiteerd):

 • Color key en identificatie testen
 • Dimensionele testen, oa gebruik makend van Quick Image·toestel, verschillende interne micrometers, schuifmaten, krachtschuifmaten…
 • Functionele test en (bv. lektest, droprate test…)
 • Assembleringstesten
 • Container Closure Integrity testing

De type stalen of type dossiers zijn ondermeer (niet gelimiteerd):

 • Routine stalen
 • AOA stalen
 • Stabiliteitsstudies
 • In use studies
 • Shelf-life studies
 • EU release dossiers (extra administratieve verwerking vereist)

Type componenten/devices zijn ondermeer (niet limiterend):

 • Vials, Act-o-vials, rubber stoppers, plungers…

Type systemen nodig voor de analyses en rapportering zijn ondermeer (niet limiterend):

 • LIMS, Quick Image Software, Excel, PDOCS, afwijkingen systeem…

Je draagt actief bij tot allerhande activiteiten m.b.t. autonome teamwerking:

 • Je definieert en implementeert verbetervoorstellen in je expertisedomein.
 • Je ziet er op toe dat je werkplek ordelijk en net achtergelaten wordt. Je kent de geldende normen en leeft deze ten allen tijde na. Je meldt onveilige situaties aan de verantwoordelijken.
 • Je neemt actief deel aan het werkoverleg en levert relevante input bij het opstellen/aanpassen van de planning. Je respecteert de gemaakte planningsafspraken en stelt zich flexibel op in het realiseren van de gestelde doelen voor bet team.
 • Je neemt actief deel aan teammeetings en werkoverleg. Je respecteert hierbij de gemaakte afspraken en informeert tijdig over problemen m.b.t. de algemene teamwerking, het praktisch werk, ….
 • Je beschikt over de nodige technische kennis m.b.t. de methoden en technieken waarvoor je getraind bent. Je geeft training aan collega's.
 • Je staat open voor verandering en weet je capaciteiten optimaal te benutten met als doel zich steeds verder te ontwikkelen in domeinen waarmee je minder vertrouwd bent.
 • Je werkt zelfstandig, accuraat en nauwkeurig en volgt strikt de voorgeschreven analysemethodes. Je zal eventuele onjuistheden en onvolkomenheden identificeren en melden. Hierin drag je een grote verantwoordelijkheid aangezien het niet identificeren en/of melden van kwaliteitsissues op componenten of referentiestalen aanleiding kan geven tot rejects. Je handelt strikt volgens de kwaliteitsverklaring en streeft een right first time kwaliteit in je werk na.
 • Je interpreteert de resultaten op een correcte manier en rapporteert deze volgens voorschriften.

Your Profile:

Must

 • Bachelordiploma in biologische, technologische, scheikundige of farmaceutische richting of gelijkwaardig door ervaring
 • Ervaring in een GMP omgeving
 • Ervaring in documenteren volgens Data Integrity/GDP-normen
 • Zelfstandig en probleemoplossend werken
 • Nauwkeurig en nauwgezet
 • Talenkennis: Nederlands en (basiskennis) Engels
 • Kritische en kwaliteitsgerichte ingesteldheid
 • Basiskennis van Office Programma's (Word, Excel, Outlook)
 • Vaardigheden om specifieke software te leren gebruiken voor bepaalde taken (LIMS, specifieke besturingssoftware van toestellen…)
 • Zin voor teamwerk en organisatie
 • Je bent bereid in vroege en late shiften te werken

 

Wat kan Jefferson Wells voor jou betekenen?

Als ambassador krijg je de kans om te groeien binnen internationale bedrijven waarin je een sterk netwerk kan opbouwen. Door een persoonlijke opvolging krijg je een kwaliteitsvolle ondersteuning in elke stap die je onderneemt. Tot slot geniet je van de mogelijkheid om jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen aan de hand van interne trainingen en opleidingen.

Heb je interesse in deze functie? Aarzel dan zeker niet en solliciteer nu met jouw cv!

Attach a resume file. Accepted file types are DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!