Laborant Melkontvangst

 • Location: Ninove
 • Type: Perm
 • Job #19158

Laborant Melkontvangst

Vast Contract – Regio Ninove
#laborant #twee #ploegen

Beschik je over een bachelordiploma in een wetenschappelijke richting?  Ben je net afgestudeerd of heb je reeds ervaring in een labo? Ben je analytisch, nauwkeurig en flexibel? Lees dan vooral verder!

Onze partner is op zoek naar een Laborant Melkontvangst om hun laboteam te versterken. Dit toonaangevend productiebedrijf gelegen in Ninove is internationaal actief binnen de voedingssector en staat bekend omwille van hun zuivelproducten.

Jouw verantwoordelijkheden?

Als Laborant Melkontvangst kom je terecht in een labo- en productieomgeving en krijg je de verantwoordelijkheid over het uitvoeren van alle activiteiten betreffende het melkontvangst om de vooropgestelde doelstellingen, kwaliteits- en rendementseisen te helpen realiseren. Jouw takenpakket bestaat uit een aantal gevarieerde activiteiten:

 • Instaan voor de voorbewerking van de grondstof (melk).
 • Kwaliteitscontrole op de grondstof en de halffabrikaten.
 • Nemen van de vereiste stalen.
 • Basisanalyses uitvoeren (zuurtegraad, controle op antibiotica, etc.).
 • Standaardiseren van laboratoriumapparatuur.
 • Bedienen van de computergestuurde installaties (ontvangen, koelen, stockeren en verpompen van de grondstof).
 • Instaan voor de organisatie van de voorselectie en de aanwijzing van de opslagtanks in functie van de herkomst of kwaliteit van de grondstof.
 • Controle op de naleving van de werkvoorschriften van de chauffeurs.
 • Controle van de boorddocumenten van de transporteurs bij levering of afhaling.
 • Controleren van de parameters en bijsturen waar nodig.
 • Instaan voor de verdeling van de grondstof over de verschillende afdelingen.
 • Uitwisselen van informatie in verband met voorbehandeling, kwaliteitscontroles, etc.
 • Voorstellen formuleren in functie van optimalisatie van de organisatie en de werking van de afdeling.

Wie ben je?

Om bovenstaande taken en verantwoordelijkheden succesvol uit te oefenen, beschik je als Laborant melkontvangst over een bachelordiploma in een wetenschappelijke richting, eventueel aangevuld met een eerste ervaring in een labo. Je bent communicatief vaardig in het Nederlands met een goede kennis Frans en Engels. Daarnaast kan je goed overweg met het MS Office pakket en beschik je over technisch inzicht. Je bent resultaatgericht, klantgericht, analytisch en nauwkeurig. Je wenst in een twee ploegenstelsel te werken (6u-14u en 12u-20u) en je bent bereid om 1 keer per maand de weekendploeg te doen (zaterdag en zondag). Tot slot ben je zelfstandig, organisatorisch en teamgericht.

Wat kan je verwachten?

Als Laborant Melkontvangst kom je terecht in een dynamische en open werkomgeving met aangename collega’s. Bovendien krijg je een mooie verloning aangevuld met een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen en een onmiddellijk vast contract van onbepaalde duur. Ten slotte geniet je de mogelijkheid om jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen door interne trainingen en opleidingen.

Voldoet deze functie aan jouw verwachtingen? Solliciteer dan rechtstreeks via de website of contacteer Shauni Heyvaert op het nummer +32 (0)492 18 43 87 of via shauni.heyvaert(@)jeffersonwells.be.

Business Consultant Contracting – FR

 • Location: BRUSSEL / BRUXELLES
 • Type: Perm
 • Job #19040

Job description – Business Consultant Contracting

 

Job Purpose

 

Le Business Consultant est responsable du développement commercial, du recrutement et du suivi des contractants dans un domaine d'activité spécifique (Engineering, Life sciences).

Cela implique non seulement un savoir-faire commercial en tant que "fournisseur de services RH" mais aussi une compréhension approfondie de la plus-value de Jefferson Wells en tant qu'"Employeur de choix" sur le marché niche des candidats dans lequel Jefferson Wells opère.

Le Business Consultant travaille dans le contexte de ManpowerGroup, selon le plan tactique et les priorités opérationnelles définis par le Business Manager et le Business Unit Manager. 

 

Main tasks / responsibilities

 

ManpowerGroup scope

 • Exécute les tâches dans le cadre légal et éthique tel que défini par ManpowerGroup.
 • Détecte les opportunités et partage les leads pour les autres entités de ManpowerGroup.

 

Procédures liées aux clients

 • Identifie/développe de nouvelles opportunités commerciales dans un cadre lié au client ou au marché (développement commercial, vente de compétences clés, gestion des comptes).
 • Participe aux appels d'offres, à la mise en œuvre et aux opérations quotidiennes de livraison.
 • Garde un œil sur le "net promotor score" du client pour s'assurer que tous les besoins du client sont traités avec la préoccupation appropriée.
 • Est capable de discuter avec les clients des idées de pointe dans le monde du travail.

 

Procédures liées aux candidats

 • Organise des processus de sourcing (complexes et avancés) dans un contexte légal et éthique.
 • Positionne Jefferson Wells en tant qu'"employeur de choix" de manière professionnelle, en démontrant son expertise en la matière à un niveau de "consultance".
 • Organise et gère les processus de suivi des contractants et les réunions de suivi (en accord avec les RH et le management de Jefferson Wells) afin de fournir une " expérience candidat " optimale aux talents professionnels avec lesquels nous travaillons.
 • Fournit les plus hauts niveaux d'employabilité pour les contractants en service (en anticipant et en évitant les intermissions), en nous positionnant comme le "coach de carrière", et pas seulement le "coach de projet".

 

Procédures liées à l’équipe

 • Partage les candidats et les opportunités avec l'équipe pour atteindre les objectifs et les priorités de l'équipe.
 • Maximise les résultats de l'équipe, en fournissant un service de qualité à ses collègues si nécessaire.
 • Fournit des rapports sur les KPI’s et les activités

 

Procédures financières

 • Met en œuvre la stratégie de prix et de marge conformément aux objectifs budgétaires et aux directives de la direction, en utilisant les outils de calcul convenus.
 • Exécute les processus administratifs requis (Bullhorn, facturation, timesheets, etc….) en synchronisation avec notre cellule administrative afin de pouvoir se concentrer au maximum sur les processus commerciaux fondamentaux. 
 • Est capable de négocier des packages salariaux sur mesure et optimisés.

 

profil:

 

 • Niveau Bachelor / master ou équivalent par l'expérience dans un domaine pertinent (expertise dans la spécialisation Engineering/Life sciences ou dans le domaine des RH).
 • Excellente maîtrise d’au moins 2 des langues suivantes NL / FR / ENG, connaissance opérationnelle de la 3ème langue dans l'environnement multilingue Jefferson Wells.
 • Adhésion à la vision et à la mission de ManpowerGroup.
 • Adhésion à la vision et à la mission de Jefferson Wells, " employeur de choix ".
 • Intérêt par une fonction alliant le sales, le recrutement et le suivi des contractants.
 • Orientation résultats avec une bonne gestion du temps et des priorités.

 

Compétences en Sales

– Adopter une approche de vente "consultative" (et non transactionnelle) dans laquelle vous communiquez avec influence et impact.

– Combiner l'orientation client avec l'orientation résultats (cibler la valeur ajoutée à chaque étape ou interaction).

– Développer un sens commercial large mais aiguisé des opportunités au profit de l'ensemble de ManpowerGroup.

– adopter une approche ‘client fort life’ dans la gestion des comptes.

 

Compétences liées au candidat

– Compétences en matière de networking et de communication, permettant de créer des relations gagnantes

– Expertise approfondie en matière de techniques de sourcing.

– Expertise approfondie en matière d'approche de l'"employeur de choix", qui offre la meilleure expérience aux candidats pour nos talents les plus demandés.

– Une éthique forte pour faire et tenir ses promesses envers nos consultants sur projet.

– Expertise en matière de négociation des packages salariaux.

 

Compétences opérationnelles

– Excellence opérationnelle (respect des délais, du budget, des KPI et de la qualité requise)

– bonne gestion des coûts (utilisation d'outils de calcul et anticipation des intermissions )

– Précision administrative

 

Reports to

Business manager

 

Business Consultant Contracting – NL

 • Location: BRUSSEL / BRUXELLES
 • Type: Perm
 • Job #19041

Job description – Business Consultant Contracting

 

Job Purpose

 

De Business Consultant is verantwoordelijk voor business development, aanwerving en follow-up van contractanten in een specifiek vakgebied (Engineering, Life sciences).

Het gaat hierbij niet alleen om commerciële knowhow als "HR-dienstverlener", maar ook om een grondig begrip van de toegevoegde waarde van Jefferson Wells als "Employer of Choice" in de nichekandidatenmarkt waarin Jefferson Wells opereert.

De Business Consultant werkt binnen de context van de ManpowerGroup, volgens het tactische plan en de operationele prioriteiten bepaald door de Business Manager en de Business Unit Manager. 

 

Main tasks / responsibilities

 

ManpowerGroup scope

 • Voert taken uit binnen het wettelijke en ethische kader zoals bepaald door ManpowerGroup.
 • Vindt opportuniteiten en deelt leads voor andere entiteiten van ManpowerGroup.

 

Klantgerelateerde procedures

 

 • Identificeert/ontwikkelt nieuwe commerciële opportuniteiten binnen een klant (business development, verkoop van kerncompetenties en accountmanagement)
 • Neemt deel aan tenders, implementatie en dagelijkse leveringsoperaties.
 • Houdt de net promoter score van de klant in de gaten om ervoor te zorgen dat alle behoeften van de klant met de nodige zorg worden behandeld.
 • Is in staat om met klanten de nieuwste ideeën in de wereld van het werk te bespreken.

 

Kandidaatgerelateerde procedures

 

 • Organiseert (complexe en geavanceerde) sourcingprocessen in een juridische en ethische context.
 • Profileert Jefferson Wells als "Employer of choice" en toont expertise op het gebied van "consultancy”.
 • Organiseert en beheert monitoringprocessen voor contractanten en follow-upvergaderingen (in samenwerking met HR en het management van Jefferson Wells) om de best mogelijke "candidate experience" te bieden aan het professionele talent waarmee we werken.
 • Zorgt voor de hoogste niveau “employability” voor contractanten in dienst (anticiperen op en vermijden van ‘intermission’), waarbij wij ons positioneren als de "loopbaancoach", niet alleen de "projectcoach".

 

Teamgerelateerde procedures

 

 • Deelt kandidaten en opportuniteiten met het team om de doelstellingen en prioriteiten van het team te bereiken.
 • Maximaliseert de resultaten van het team en verleent waar nodig een kwaliteitsdienst aan collega's.
 • Stelt rapporten over KPI's en activiteiten op

 

Financiële procedures

 

 • Implementeert de prijs- en margestrategie in overeenstemming met de budgettaire doelstellingen en de richtlijnen van het management, met behulp van ‘calculation tools’.
 • Voert de nodige administratieve processen uit (Bullhorn, facturatie, timesheets, etc….) in synchronisatie met onze administratieve cel, zodat wij ons zoveel mogelijk kunnen concentreren op de core business processen. 
 • Is in staat om individuele en geoptimaliseerde salarispakketten te onderhandelen.

 

profiel:

 • Bachelor- of masterniveau of gelijkwaardig door ervaring op een relevant gebied (expertise in engineering/Life sciences of in HR).
 • Uitstekende kennis van ten minste 2 van de volgende talen NL / FR / ENG, praktische kennis van de derde taal in de meertalige omgeving van Jefferson Wells.
 • Naleving van de visie en de missie van ManpowerGroup.
 • Naleving van de visie en missie van Jefferson Wells, "Employer of choice".
 • Interesse in een rol die sales, rekrutering en opvolging consultants combineert.
 • Resultaatgerichtheid met goed timemanagement en het stellen van prioriteiten.

 

Sales vaardigheden

-Kiezen voor een "consultatieve" (geen transactionele) salesaanpak waarbij u communiceert met invloed en impact.

– Combineren klantgerichtheid met resultaatgerichtheid (focus op het toevoegen van waarde in elke fase of interactie).

– Een brede maar scherpe commerciële flair voor opportuniteiten ontwikkelen ten voordele van de hele ManpowerGroup.

– Kiezen voor een "Client for life" aanpak in de accountmanagement activiteiten.

 

Kandidaat-gerelateerde vaardigheden

– Netwerk- en communicatievaardigheden om succesvolle relaties te creëren

– Expertise in sourcingtechnieken.

– Expertise in de "employer of choice"-aanpak, die de beste kandidaatervaring biedt voor ons meest gezochte talent.

– Een sterke ethiek voor het maken en nakomen van beloften aan onze consultants.

– Expertise in het onderhandelen van salarispakketten.

 

Operationele vaardigheden

– Operationele expertise (respecteren van deadlines, budget, KPI's en vereiste kwaliteit)

– Goed kostenbeheer (gebruik van berekeningsinstrumenten en anticipatie op intermissions)

– Administratieve nauwkeurigheid

 

Reports to

Business manager

 

 

Operationele Coach

 • Location: Ninove
 • Type: Perm
 • Job #19150

Operationele Coach

Vast Contract – Regio Ninove
#operationeel #coach #process #engineering

Beschik je over een masterdiploma industrieel ingenieur?  Kom je van de schoolbanken of heb je reeds ervaring in een productieomgeving? Ben je resultaatgericht, verantwoordelijk en flexibel? Lees dan vooral verder!

Onze partner is op zoek naar een Operationele Coach om hun team te versterken. Dit toonaangevend productiebedrijf gelegen in Ninove is internationaal actief binnen de voedingssector en staat bekend omwille van hun zuivelproducten.

Jouw verantwoordelijkheden?

Als Operationele Coach kom je terecht in een productieomgeving en krijg je de verantwoordelijkheid over het superviseren en bijsturen van het toegewezen productieproces conform de productie-, kwaliteits-, veiligheids- en hygiënerichtlijnen. Jouw takenpakket bestaat uit een aantal gevarieerde activiteiten:

 • Bijsturen en opleiden van de ploegen.
 • Bijsturen en controleren van de machines en apparatuur.
 • Streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit.
 • Optimaliseren van rendementen.
 • Organiseren van de opstart, het verloop en het beëindigen van het productieproces.
 • In goede banen leiden van het productieproces.
 • Technische storingen aangeven en laten oplossen.
 • Opstellen weekoverzicht planning productie en voorstel personeelsplanning.
 • Communicatie met diverse afdelingen.
 • Invullen en bijsturen van de personeelsbehoeften.
 • Planning en organisatie van de werkzaamheden.
 • Voorbereiden evaluatie van de werknemers.
 • Corrigerende maatregelen nemen in geval van afwijkingen.
 • De processen optimaliseren.

Wie ben je?

Om bovenstaande taken en verantwoordelijkheden succesvol uit te oefenen, beschik je als Operationele Coach over een masterdiploma industrieel ingenieur, eventueel ervaring in een productieomgeving. Je bent communicatief vaardig in het Nederlands met een goede kennis Frans. Daarnaast ben je planmatig, organisatorisch en resultaatgericht. Je draagt graag veel verantwoordelijkheid en stelt je flexibel op. Tot slot ben je kritisch, probleemoplossend, communicatief en teamgericht.

Wat kan je verwachten?

Als Operationele Coach kom je terecht in een dynamische en open werkomgeving met aangename collega’s. Bovendien krijg je een mooie verloning aangevuld met een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen en een onmiddellijk vast contract van onbepaalde duur. Ten slotte geniet je de mogelijkheid om jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen door interne trainingen en opleidingen.

Voldoet deze functie aan jouw verwachtingen? Solliciteer dan rechtstreeks via de website of contacteer Shauni Heyvaert op het nummer +32 (0)492 18 43 87 of via shauni.heyvaert(@)jeffersonwells.be.

Teamleader Productie

 • Location: Londerzeel
 • Type: Perm
 • Job #13371

Teamleader Productie

Vast Contract – Regio Londerzeel
#voeding #productie #people management

Beschik je over een bachelor en werkervaring met people management in een productieomgeving? Sta je communicatief sterk in de schoenen en heb je menselijk inzicht? Lees dan vooral verder.

Onze partner is op zoek naar een Teamleader Productie om hun productieteam te leiden. Dit toonaangevend productiebedrijf gelegen in de regio Londerzeel is internationaal actief binnen de voedingsindustrie en staat bekend omwille van hun aandacht voor kwaliteit, innovatie en familiariteit.

Jouw verantwoordelijkheden?

Als Teamleader Productie kom je terecht in een dynamische omgeving en krijg je de verantwoordelijkheid over het aansturen van een team bestaande uit een tiental operatoren. Jouw takenpakket bestaat uit een aantal diverse activiteiten:

 • Opstellen van de werkverdeling en productieplanning
 • Opvolgen van productie- en procesparameters
 • Het team coachen, motiveren en ondersteunen
 • Meewerken aan het kwaliteitssysteem en veiligheidsplan
 • Samenwerken met de technische dienst om apparatuursproblemen op te lossen
 • Waken over de veiligheid, kwaliteit en rentabiliteit van de productieprocessen
 • Direct rapporteren aan de Operations Manager

Wie ben je?

Om bovenstaande taken en verantwoordelijkheden succesvol uit te oefenen, beschik je als Teamleader Productie idealiter over een voedingsgerelateerde bachelor aangevuld met een eerste leidinggevende ervaring. Ervaring binnen een voedingsbedrijf is een pluspunt. Je bent communicatief vaardig in het Nederlands en Engels. Daarnaast heb je een communicatieve ingesteldheid en werk je planmatig. Je bent flexibel en stressbestendig. Tot slot ben je ook een kwaliteitsgerichte persoon met een sterke drive om te presteren.

Wat kan je verwachten?

Als Teamleader Productie kom je terecht in een dynamische en open werkomgeving met aangename collega’s. Bovendien krijg je een mooie verloning aangevuld met een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen en een onmiddellijk vast contract van onbepaalde duur. Ten slotte geniet je de mogelijkheid om jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen door interne trainingen en opleidingen.

Voldoet deze functie aan jouw verwachtingen? Solliciteer dan rechtstreeks via de website of contacteer Matthias Kegels op het nummer +32 (0)4 76 35 74 35 of via matthias.kegels(@)jeffersonwells.be.

Product Test Engineer

 • Location: Aalst
 • Type: Perm
 • Job #19127

Product Test Engineer

Tijdelijk of Vast Contract – Regio Aalst
#product #test #engineer #voeding

Beschik je over een bachelor of masteropleiding (voorkeur ingenieursopleiding)?  Ben je een schoolverlater of beschik je reeds over ervaring in een ingenieursfunctie? Ben je analytisch, nauwkeurig en teamgericht? Lees dan vooral verder!

Onze partner is op zoek naar een Product Test Engineer om hun testteam te versterken. Dit gerenommeerd productiebedrijf gelegen in Aalst is wereldwijd actief binnen de voedingssector en staat bekend omwille van hun verpakkingsmaterialen.

Jouw verantwoordelijkheden?

Als Product Test Engineer kom je terecht in een productieomgeving en krijg je de verantwoordelijkheid over het testen van bestaande en nieuwe producten op vlak van functionaliteit, kwaliteit, duurzaamheid en ergonomie. Jouw takenpakket bestaat uit een aantal gevarieerde activiteiten:

 • Testen uitvoeren in een keuken en/of labo omgeving, indien nodig gecombineerd met voeding.
 • Opvolgen van het product a.d.h.v. prototypes.
 • Analyseren van de producten van de concurrentie.
 • Evalueren van de eerste productiestukken en het finale product.
 • Organiseren van destructieve testen.
 • Verwerken en analyseren van de resultaten.
 • Aanbevelingen en mogelijke verbeterpunten opstellen.
 • Rapportage.

Wie ben je?

Om bovenstaande taken en verantwoordelijkheden succesvol uit te oefenen, beschik je als Product Test Engineer over een bachelor of masterdiploma eventueel aangevuld met ervaring in een ingenieursfunctie. Je bent communicatief vaardig in het Nederlands en Engels. Daarnaast kan je vlot overweg met het MS Office pakket en ben je analytisch, nauwkeurig en teamgericht. Je kan testresultaten op een nauwkeurige en correcte manier interpreteren en formuleren en je beschikt over een oog voor detail. Je kan werken met meet- en testapparaten, kennis van HACCP is een pluspunt. Tot slot ben je hands-on, ordelijk, zelfstandig en creatief.

Wat kan je verwachten?

Als Product Test Engineer kom je terecht in een dynamische en open werkomgeving met aangename collega’s. Bovendien krijg je een mooie verloning aangevuld met een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen + 15 dagen extra verlof.Ten slotte geniet je de mogelijkheid om jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen door interne trainingen en opleidingen.

Voldoet deze functie aan jouw verwachtingen? Solliciteer dan rechtstreeks via de website of contacteer Shauni Heyvaert op het nummer +32 (0)492 18 43 87 of via shauni.heyvaert(@)jeffersonwells.be.

R&D Scientist

 • Location: Antwerpen
 • Type: Perm
 • Job #18026

R&D Scientist

Vast Contract – Regio Haven van Antwerpen
#chemie #R&D #procesontwikkeling

Beschik je over een master chemie en/of een doctoraat met industriële onderzoekervaring? Ben je geprikkeld door organische en technische chemie? Haal je voldoening uit het succesvol afwerken van onderzoeksprojecten? Lees dan vooral verder!

Onze partner is op zoek naar een R&D Scientist om hun onderzoeksteam te versterken. Dit toonaangevend productiebedrijf gelegen in de Haven van Antwerpen is wereldwijd actief binnen de chemische industrie en staat bekend omwille van hun oog voor innovatie en kwaliteit.

Jouw verantwoordelijkheden?

Als R&D Scientist kom je terecht in een dynamische en familiale omgeving en krijg je de medeverantwoordelijkheid over de ontwikkeling, simulatie en modellering om processen op te schalen doormiddel van labo experimenten. Jouw takenpakket bestaat uit een aantal gevarieerde activiteiten:

 • Deelnemen aan de haalbaarheidsstudies door de binnenkomende projecten te doorgronden
 • Eigen toegewezen projecten beheren inzake data- en marktonderzoek, planmatige uitvoering van de processimulaties & experimenten in kaart brengen en bespreken met andere afdelingen, en de uitwerking voorzien inclusief technische risico’s en aanbevelingen
 • Optreden als spilfiguur omtrent bottlenecks en verbeteringsprojecten te ontwikkelen en implementeren
 • In samenwerking met de commerciële afdeling klantspecifieke problematieken inschatten en vertalen naar nieuwe projecten
 • Nauw samenwerking met externe stakeholders zoals universiteiten, externe laboratoria, kwaliteitsorganisaties, etc.

Wie ben je?

Om bovenstaande taken en verantwoordelijkheden succesvol uit te oefenen, beschik je als R&D Scientist minstens over een master in de chemie aangevuld met een relevante onderzoekservaring in de chemische procesindustrie. Daarnaast heb je een goede kennis over organische & technische chemie. Ook heb je een bepaalde expertise in processimulatie en ben je communicatief vaardig in het Nederlands en Engels. Verder ga je nauwkeurig tewerk met oog voor detail. Ook heb je analytische en probleemoplossende skills om efficiënte acties te ondernemen. Tot slot heb je een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en kan je constructief samenwerken met anderen.

Wat kan je verwachten?

Als R&D Scientist kom je terecht in een dynamische en open werkomgeving met aangename collega’s. Bovendien krijg je een mooie verloning aangevuld met een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen en een onmiddellijk vast contract van onbepaalde duur. Ten slotte geniet je de mogelijkheid om jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen door interne trainingen en opleidingen.

Voldoet deze functie aan jouw verwachtingen? Solliciteer dan rechtstreeks via de website of contacteer Matthias Kegels op het nummer +32 (0)4 76 35 74 35 of via matthias.kegels(@)jeffersonwells.be.

Product Specialist

 • Location: Waregem
 • Type: Perm
 • Job #18390

Product Specialist

Vast Contract – Regio Waregem
#chemie #product #specialist

Heb je werkervaring met een commercieel technische functie in de chemische sector? Ben jij die drijvende kracht achter de verdere ontwikkeling van nieuwe en bestaande producten die wij zoeken?  Lees dan vooral verder!

Onze partner is op zoek naar een Product Specialist om hun team te versterken. Dit sterk groeiend productiebedrijf gelegen in regio Waregem is internationaal actief binnen de chemische sector.

Jouw verantwoordelijkheden?

Als Product Specialist kom je terecht in een omgeving en krijg je de verantwoordelijkheid over het beheer van het productportfolio en het verdere ontwikkelen van nieuwe en bestaande producten. Jouw takenpakket bestaat uit een aantal gevarieerde activiteiten:

 • Leiden en coördineren van projecten bij de aanpassing van het productgamma
 • Coördineren en opvolgen van de evolutie van de producten door samenwerking met de verschillende departementen zoals R&D, Sales, Kwaliteit…
 • Maken van presentaties, voorbereiden van demo’s en opleidingen geven aan Sales, externen en nieuwe werknemers. Up-to-date brengen van de technische kennis van Sales
 • Op punt zetten van het productgamma door onder meer markt- en concurrentieanalyses
 • Voorstellen formuleren om demostukken te maken in functie van product en toepassing
 • Eindverantwoordelijk voor technische fiches van bestaande producten en productdocumenten
 • Productplan opstellen met je collega en rapporteren aan de zaakvoerder

Wie ben je?

Om bovenstaande taken en verantwoordelijkheden succesvol uit te oefenen, beschik je als Product Specialist over een master aangevuld met een achtergrond in chemie of bouw. Ervaring binnen R&D of een commerciële functie is een pluspunt. Je bent communicatief vaardig in het Nederlands, Frans en Engels. Daarnaast heb je een technische ingesteldheid en werk je nauwkeurig en analystisch . Tot slot ben je ook een zelfstandig persoon met sterke communicatieve skills.

Wat kan je verwachten?

Als Product Specialist kom je terecht in een dynamische en open werkomgeving met aangename collega’s. Je werkt in een flexibel uurrooster binnen een 40u werkweek waardoor je recht hebt op 12 ADV dagen. Bovendien krijg je een mooie verloning aangevuld met een bedrijfswagen, een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen en een onmiddellijk vast contract van onbepaalde duur. Ten slotte geniet je de mogelijkheid om jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen door interne trainingen en opleidingen.

Voldoet deze functie aan jouw verwachtingen? Solliciteer dan rechtstreeks via de website of contacteer Sarah Holvoet op het nummer +32 (0)4 79 09 86 94 of via sarah.holvoet(@)jeffersonwells.be.

Supervisor

 • Location: Gent
 • Type: Perm
 • Job #18842

Supervisor

Vast Contract – Regio Gent – ploegensysteem
#supervisor #chemie #productie #ploegensysteem

Beschik je over een masterdiploma?  Ben je een schoolverlater of heb je reeds een eerste ervaring in de (bio)chemische sector? Ben je communicatief en teamgericht? Lees dan vooral verder!

Onze partner is op zoek naar een Supervisor. Dit gerenommeerd productiebedrijf gelegen in Gent is wereldwijd actief binnen de chemische sector en staat bekend omwille van hun collageenproducten.

Jouw verantwoordelijkheden?

Als Supervisor kom je terecht in een productieomgeving en maak je kennis met de verschillende domeinen in het productieproces. Je werkt meteen mee aan uitdagende projecten om praktische ervaring op te doen. Na de inwerkperiode kan je zo de juiste richting geven aan je carrière. Jouw takenpakket bestaat uit een aantal gevarieerde activiteiten:

 • Verantwoordelijk zijn voor het gehele productieproces.
 • Dagelijkse werking van het team bekijken en ondersteuning bieden.
 • Analyseren van dagelijkse problemen en eventuele acties ondernemen.
 • Motiveren, bijsturen en coachen van het team.
 • Meedenken over continue verbeteringen en optimalisaties.
 • Initiëren en implementeren van verbeteringen zowel op kwalitatief, technisch als organisatorisch vlak.
 • Zorgen voor de nodige input bij investeringsprojecten.
 • Uitwerken van tools.
 • Aanspreekpunt zijn tussen de productie en andere afdelingen.
 • Buiten de kantooruren eindverantwoordelijkheid nemen.

Wie ben je?

Om bovenstaande taken en verantwoordelijkheden succesvol uit te oefenen, beschik je als Supervisor over een masterdiploma, eventueel met een eerste ervaring in de chemische sector. Je bent communicatief vaardig in het Nederlands en Engels. Daarnaast beschik je over leidinggevende capaciteiten en ben je communicatief. Je hebt ambitie om te groeien en je bent teamgericht, analytisch en resultaatgericht. Tot slot ben je bereid om in een volcontinu ploegensysteem te werken.

Wat kan je verwachten?

Als Supervisor kom je terecht in een dynamische en open werkomgeving met aangename collega’s. Bovendien krijg je een mooie verloning aangevuld met een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen en een onmiddellijk vast contract van onbepaalde duur. Ten slotte geniet je de mogelijkheid om jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen door interne trainingen en opleidingen. Doorgroeimogelijkheden zijn zeker mogelijk.

Voldoet deze functie aan jouw verwachtingen? Solliciteer dan rechtstreeks via de website of contacteer Shauni Heyvaert op het nummer +32 (0)492 18 43 87 of via shauni.heyvaert(@)jeffersonwells.be.

QA Manager

 • Location: Gent
 • Type: Perm
 • Job #18839

QA Manager

Vast Contract – Regio Gent
#quality #assurance #manager

Beschik je over een masterdiploma?  Heb je reeds 5 à 10 jaar werkervaring in een kwaliteitsfunctie? Heb je leidinggevende capaciteiten en ben je stressbestendig? Lees dan vooral verder!

Onze partner is op zoek naar een QA Manager. Dit gerenommeerd productiebedrijf gelegen in Gent is wereldwijd actief binnen de chemische sector en staat bekend omwille van hun collageenproducten.

Jouw verantwoordelijkheden?

Als QA Manager kom je terecht in een productieomgeving en krijg je de verantwoordelijkheid over de kwaliteitsgarantie binnen de volledige flow van grondstof tot afgewerkt product. Jouw takenpakket bestaat uit een aantal gevarieerde activiteiten:

 • Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteitsgarantie.
 • Vastleggen van beleidslijnen inzake kwaliteit.
 • Sturing geven aan de QA Support medewerkers.
 • Sturen en opvolgen van kwaliteitsprojecten en deze budgetteren.
 • Opvolgen van algemeen erkende kwaliteitsnormen en controleren of ze worden nagestreefd.
 • Voorbereiden en begeleiden van audits.
 • Implementeren van kwaliteitseisen.
 • Uitdragen van de quality mindset op elk niveau van de site.
 • Stellen van kwaliteitsprioriteiten en stimuleren van continu verbetering.
 • Kwaliteitsdoelstellingen vertalen naar de directie en werkvloer.
 • Op punt houden van kwaliteitscontroles.

Wie ben je?

Om bovenstaande taken en verantwoordelijkheden succesvol uit te oefenen, beschik je als QA Manager over een masterdiploma aangevuld met 5 à 10 jaar ervaring in een kwaliteitsfunctie. Je bent communicatief vaardig in het Nederlands en Engels. Daarnaast beschik je over leidinggevende capaciteiten en ben je communicatief. Je hebt kennis van de MS Office tools, statistiek en kwaliteitssystemen. Je bent analytisch, stressbestendig en draagt kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel.

Wat kan je verwachten?

Als QA Manager kom je terecht in een dynamische en open werkomgeving met aangename collega’s. Bovendien krijg je een mooie verloning aangevuld met een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen en een onmiddellijk vast contract van onbepaalde duur. Ten slotte geniet je de mogelijkheid om jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen door interne trainingen en opleidingen.

Voldoet deze functie aan jouw verwachtingen? Solliciteer dan rechtstreeks via de website of contacteer Shauni Heyvaert op het nummer +32 (0)492 18 43 87 of via shauni.heyvaert(@)jeffersonwells.be.